شماره تماس مركز ارتباط با مشتری بانک گردشگری


شماره تماس مركز ارتباط با مشتری بانک گردشگری

شماره تماس: ۸-۲۲۶۳۰۳۴۵-۰۲۱

پست الكترونیكی ( Email ) : PR@TOURISMBANK.IR

كد سوییفت(TOSMIRTH :(swift

اداره روابط عمومی: ۹-۲۲۶۳۰۳۴۱ (داخلی۴۶۰ )

اداره بازرسی: ۹-۲۲۶۳۰۳۴۱ (داخلی ۳۸۰)

مركز رفع اشكال سیستم بانكداری اینترنتی: ۲۶۶۰۰۰۱۹منتشر شده توسط ویوان نیوز در تاریخ ۱۳۹۱ چهارشنبه ۸ شهريور
کدخبر:23177منبع:ویوان نیوزتاریخ انتشار:۱۳۹۱ هشتم شهريورلینک خبر: http://www.vivannews.com/Pages/News-23177.aspx